Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng: 02/11/2017 23:22
Lượt xem : 593

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 9/2017 thực hiện tăng 0,66% so với tháng trước và tăng 5,21% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm 2017 tăng 5,62% so với 9 tháng đầu năm 2016.
Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 9 tháng đầu năm 2017 nhìn chung ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ.
Sau đây là tình tình cụ thể của các nhóm ngành kinh tế:
– Ngành công nghiệp khai khoáng: giảm 1,47% so với tháng trước và tăng 35,06% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số ngành khai khoáng 9 tháng năm 2017 tăng 40,24% so với 9 tháng năm 2016. Nguyên nhân sản xuất tăng cao so với cùng kỳ là do một số doanh nghiệp trong ngành khai thác đá đã được cấp phép trở lại nên sản lượng đá các loại khai thác tăng cao so với cùng kỳ nhất là đá làm đường và đá làm xi măng. Ngoài ra sản phẩm cao lanh và đất sét cao lanh khác do tiêu thụ tốt nên sản lượng tăng khá cao. Bên cạnh đó, trong ngành còn có các doanh nghiệp vẫn tạm ngừng hoạt động nên làm giảm kết quả sản xuất nói chung của toàn ngành và đời sống của người lao động trong những doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn.
– Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: tăng 0,86% so tháng trước và tăng 4,96% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số ngành chế biến, chế tạo 9 tháng năm 2017 tăng 5,17% so với 9 tháng năm 2016.
– Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 0,19% so tháng cùng kỳ. Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện 9 tháng năm 2017 tăng 6,02% so với 9 tháng năm 2016.
– Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: giảm 4,88% so với tháng trước và giảm 2,66% so tháng cùng kỳ. Chỉ số ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải 9 tháng năm 2017 giảm 1,03% so với 9 tháng năm 2016.
Tóm lại, sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2017 đã có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng ở mức không cao do phần lớn các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng không tích cực của nền kinh tế chung trong cả nước.

Gửi mail

Tin liên quan