Hội nghị UBND tỉnh

Ngày đăng: 16/06/2021 07:26
Lượt xem : 86

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Ngày 15/6, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị UBND tỉnh nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 

Theo dự thảo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế - GRDP của tỉnh ước đạt 6,22%, cao hơn cùng kỳ 4,98%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 13.900 tỉ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 3.150 triệu USD, tăng 70,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 3.309 tỉ đồng, đạt 55,8% dự toán cả năm. Các lĩnh vực xã hội được duy trì, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. 


Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020, các lĩnh vực, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được kết quả khá toàn diện, các mục tiêu kế hoạch 5 năm cơ bản hoàn thành và đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế phát triển ổn định, duy trì mức tăng trưởng khá; các ngành đều có bước phát triển, quy mô nền kinh tế tăng lên; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,58%. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt đạt trên 52.700 tỉ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển. Các lĩnh vực xã hội có chuyển biến tích cực, giáo dục duy trì tốp đầu so các tỉnh của cả nước; công tác y tế có nhiều tiến bộ, 100% các bệnh viện từ tỉnh đến huyện được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho nhân dân trong vùng.

Lãnh đạo Sở KH&ĐT trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sau khi nghe các dự thảo báo cáo và ý kiến đóng góp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cho ý kiến cụ thể vào các nội dung đồng thời yêu cầu: Sở KH&ĐT tiếp thu các ý kiến, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất, bổ sung số liệu làm rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cần tập trung, làm rõ hơn các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tăng cường thu hút đầu tư; nâng cao trách nhiệm về phòng, chống dịch COVID-19 của doanh nghiệp; chủ động các phương án ứng phó với dịch bệnh. Đề xuất giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhất là đối với các dự án trọng điểm... Chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực và đặc thù, bổ sung chỉ tiêu xây dựng sản phẩm OCOP của cấp xã; chủ động hỗ trợ, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời cụ thể hóa hơn nữa các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đối với Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 đồng chí yêu cầu: Kết quả đạt được cần phân tích rõ hơn cơ cấu kinh tế của tỉnh, thu nhập thực tế bình quân đầu người trong mặt bằng chung của khu vực trung du miền núi phía Bắc; từng ngành phải làm rõ tăng trưởng, lĩnh vực chủ yếu đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Về phương hướng, nhiệm vụ cần phải chú trọng công tác huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển, triển khai các dự án giao thông đối ngoại, các tuyến đường trục liên kết vùng; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.… Đây là cơ sở quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Nguyễn Huế (Baophutho.vn)

Admin

Gửi mail

Tin liên quan