Quyết định tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 15/06/2021 03:24
Lượt xem : 395

Thủ tướng Chính phủ Quyết định tặng Cờ thi đua "Tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020" cho Sở Công thương tỉnh Phú Thọ. Chi tiết xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan