Công ty Điện lực Phú Thọ: 50 năm vươn mình phát triển

Ngày đăng: 14/06/2021 07:53
Lượt xem : 176

Công nhân Công ty Điện lực Phú Thọ kiểm tra, bảo dưỡng  đường dây đảm bảo vận hành lưới điện an toàn.

Là một trong những ngành công nghiệp hiện đại xuất hiện sớm nhất tại Việt Nam và phát triển mạnh mẽ qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, đến nay, Điện lực đã trở thành ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước. Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển, CBCNV Công ty Điện lực Phú Thọ đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chinh phục mọi mục tiêu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh điện năng được Đảng, Nhà nước và Tổng công ty Điện lực Miền bắc giao.

 Mốc son lịch sử

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, trong điều kiện hòa bình được tái lập, vào những năm 1955-1965, nhân dân miền Bắc liên tục thực hiện các kế hoạch khôi phục kinh tế. Tháng 7/1957, Khu công nghiệp Việt Trì - Phú Thọ được xây dựng với mục tiêu trở thành một khu công nghiệp quan trọng của Miền Bắc. Nằm ở trung tâm Khu công nghiệp Việt Trì là Nhà máy Điện Việt Trì, nơi cung cấp điện, hơi nóng, nước công nghiệp cho các nhà máy trong Khu Công nghiệp Việt Trì và cung cấp điện cho các tỉnh vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Sự ra đời của Nhà máy Điện Việt Trì có vai trò rất quan trọng và ý nghĩa vô cùng thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, phục vụ đắc lực cho đời sống, phát triển sản xuất của khu công nghiệp Việt Trì và nhân dân trên địa bàn sau 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp. 

Ngày 17/9/1959, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Ngô Minh Loan đã ký Quyết định số 2.198/BCN-TC cho phép Nhà máy Điện Việt Trì chính thức đi vào sản xuất nhưng thực tế đến năm 1961 Nhà máy mới thực sự vận hành cung cấp nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Đối diện với thực trạng thiếu lao động, vật tư, nhiên liệu, lãnh đạo Nhà máy đã động viên công nhân tìm cách khắc phục khó khăn, khai thác thuận lợi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. 

Từ năm 1965 - 1975, Đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, Nhà máy hoạt động trong điều kiện chiến tranh, cùng lúc đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng: Vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu bảo vệ Nhà máy, vừa chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên với tinh thần: “Địch đến, ta đánh. Địch phá, ta khôi phục. Địch lại đánh, ta lại khôi phục”.

Trong bối cảnh đó, ngày 23/6/1971, Bộ Điện và Than ra Quyết định số 189/NCQLKT-1: Tách bộ phận Quản lý Phân phối Điện của Nhà máy Điện Việt Trì ra để thành lập Sở Quản lý Phân phối Điện khu vực 4. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Công ty Điện lực Phú Thọ. Từ đó, ngày 23/6 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của Công ty Điện lực tỉnh Phú Thọ. Ngay từ những ngày đầu mới ra đời, Đảng ủy và lãnh đạo Sở Quản lý Phân phối Điện khu vực 4 đã bắt tay vào kiện toàn bộ máy tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực tốt, trách nhiệm cao; củng cố, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đúng người, đúng việc, tiếp tục lãnh đạo hoạt động sản xuất và phục vụ chiến đấu, động viên công nhân phát huy sáng kiến, tìm mọi cách khắc phục khó khăn. Vì vậy, các mặt công tác của Sở nhanh chóng đi vào nền nếp, ổn định, đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế và sinh hoạt trên địa bàn. Đồng thời, Đảng bộ, Ban Giám đốc, Công đoàn cơ quan đã chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần, của cán bộ công nhân để an tâm phục vụ sản xuất và ổn định đời sống gia đình. 

CBCNV ngành Điện diễu hành hưởng ứng chương trình “Giờ trái đất”. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức

Những năm đầu tiên thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai (1976 - 1980), Sở Quản lý và phân phối Điện khu vực 4 đứng trước những khó khăn, thử thách tưởng chừng như không vượt qua được với nhu cầu phụ tải sử dụng điện ngày càng tăng, lưới điện và thiết bị điện ngày càng xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Đảng bộ Sở Quản lý và phân phối Điện khu vực 4 quyết định tìm mọi biện pháp tháo gỡ, đẩy mạnh sản xuất. Sở đã tiến hành hợp nhất một số bộ phận; xây dựng chức năng từng phòng, ban để nâng cao hiệu quả công tác; tạo điều kiện cho việc tiến hành giảm biên chế gián tiếp, tăng lực lượng cho sản xuất trực tiếp. Để khắc phục tình trạng mất cân đối do thiết bị hư hỏng, xuống cấp, công nhân Sở Quản lý Phân phối Điện khu vực 4 đã tiến hành sửa chữa, thay thế phần lớn trạm biến áp, đường dây tải điện. Năm 1976 là năm hoàn thành kế hoạch cao nhất sau chiến tranh của Sở Quản lý phân phối điện khu vực 4: Điện sản xuất vượt 49,6% điện thương phẩm vượt 33,03%. 

Sau Đại hội VI (12/1986), Đại hội VII (6/1991) và các Hội Nghị Trung ương sau đó, công cuộc đổi mới được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trên khắp cả nước với mô hình kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là thời cơ để phát triển, vừa là thách thức phải vượt qua của Sở Quản lý Phân phối Điện khu vực 4 (lúc này đã được đổi tên là Sở Điện lực Vĩnh Phú). Từ năm 1986, Sở bước sang giai đoạn sản xuất- kinh doanh theo mô hình mới: Tự chủ về tài chính, tự cân đối thu - chi, tự trang trải, đảm bảo hạch toán kinh doanh có lãi. Mọi hoạt động của Sở đều được hạch toán cụ thể, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, bảo đảm việc làm ổn định, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. 

Đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sau 29 năm hợp nhất (1968 - 1997), tỉnh Phú Thọ được tái lập từ ngày 01/01/1997. Điện lực Vĩnh Phú được tách thành 2 đơn vị là Điện lực Phú Thọ và Điện lực Vĩnh Phúc. Điện lực Phú Thọ có 405 cán bộ, công nhân viên; 17 đơn vị. Theo số liệu thống kê, sản lượng điện thương phẩm năm 2001 đạt 155% so với năm 1997. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm dần từ 11,04% năm 1997 xuống 6,9% năm 2001. Cùng với đó, tổng số khách hàng cũng không ngừng được tăng lên hàng năm. Năm 1997, Điện lực Phú Thọ tiếp nhận quản lý 9.571 khách hàng sử dụng điện trên toàn tỉnh. Sau 5 năm, số lượng khách hàng đã tăng thêm 8.263, đưa tổng số quản lý lên 17.834 khách hàng. Khối lượng lưới điện tăng thêm kéo theo khối lượng công việc rất lớn, nhưng cán bộ, công nhân viên ngành Điện đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó để quản lý, vận hành đường dây và trạm đảm bảo an toàn, cung ứng điện kịp thời, chất lượng điện áp tương đối ổn định. 

Trong chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Công ty Điện lực Phú Thọ ngày càng vững vàng, lớn mạnh. Từ một đơn vị Quản lý, phân phối điện kiên cường, anh dũng trong thời kỳ chiến tranh, Công ty Điện lực Phú Thọ đã xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp năng động, sáng tạo, thân thiện trong thời kỳ đổi mới. Với những thành tích đạt được trong 50 năm qua, Công ty Điện lực Phú Thọ đã góp phần to lớn, có ý nghĩa quan trọng vào chặng đường phát triển của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ. 

Trong những năm tiếp theo, Điện lực Phú Thọ (nay là Công ty Điện lực Phú Thọ) luôn nhận được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Công thương, các sở, ban, ngành liên quan và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Ban lãnh đạo đã đề ra các biện pháp điều hành sâu sát, kiên quyết triệt để và kịp thời, phù hợp với từng thời điểm, phát huy hiệu quả cao. Cùng với đó là khí thế phấn đấu, tinh thần nỗ lực, thái độ làm việc nghiêm túc, tận tâm, tận hiến của toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động. Chính những điều kiện thuận lợi đó đã giúp Công ty Điện lực Phú Thọ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đạt mục tiêu chung của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc: “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động”. 

Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, Công ty Điện lực Phú Thọ được giao các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Ngoài ra, Công ty phải đối diện với hàng loạt khó khăn, nhất là đảm bảo cung ứng điện khi phụ tải tăng cao và cân đối tài chính. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 làm cho các hoạt động kinh tế bị ngừng trệ, đứt gãy chuỗi thương mại, gây hậu quả nghiêm trọng tới nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế tỉnh Phú Thọ nói riêng. Những yếu tố đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và việc kinh doanh điện năng của Công ty Điện lực Phú Thọ nói riêng.

Trong hoàn cảnh đó, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn đảm bảo đúng mục tiêu, đúng hướng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú thọ. Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty đã thực hiện tốt đề án của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc là “Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh” và các chủ đề hàng năm đó là: “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”. Chính vì vậy, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh và đời sống của nhân dân trong tỉnh. 

Với lịch sử vẻ vang trong suốt 50 năm qua, trên quê hương Đất Tổ văn hiến, giàu lòng yêu nước và cách mạng, Công ty Điện lực Phú Thọ tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong giai đoạn tới, xứng đáng với danh hiệu Đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới và góp phần tô thắm thêm lịch sử hào hùng của tỉnh Phú Thọ. 

 Đ/c Nguyễn Quang Lâm       
Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ

Admin

Gửi mail

Tin liên quan