Cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19

Ngày đăng: 08/06/2021 04:30
Lượt xem : 213

Kính gửi: Các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Văn bản số 256/CN-VP ngày 03/6/2021 của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương về cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn với Covid – 19. Sở Công thương Phú Thọ cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn với Covid – 19 (như đính kèm) để các nhà máy, cơ sở sản xuất thực hiện đánh giá mức độ an toàn.

Chi tiết thông tin tài khoản đăng nhập ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn với Covid – 19 xem tại đây!

Chi tiết Văn bản số 256/CN-VP ngày 03/6/2021 của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương về cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn với Covid – 19 xem tại đây!

Ngoài ra, Sở Công thương Phú Thọ thông tin sơ bộ về quy trình đánh giá mức độ an toàn trên ứng dụng Bản đồ như sau:

- Bước 1: Tải ứng dụng “antoancovid” trên smartphone (việc đánh giá mức độ an toàn chỉ thực hiện được trên smartphone, không thể thực hiện trên máy tính desktop).

- Bước 2: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu. Lưu ý, việc thực hiện đánh giá lại được tiến hành thường xuyên ít nhất 2 tuần/lần hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca bệnh, người tiếp xúc vòng 1, người tiếp xúc vòng 2 hay có sự cố khác (quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid- 19).

Trân trọng!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan