Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 12 năm 2015

Ngày đăng: 13/12/2017 10:37
Lượt xem : 818

* Chỉ số công nghiệp: 
Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2015 thực hiện tăng 1,04% so với tháng trước và tăng 12,91% so với tháng 12/2014. Chỉ số toàn ngành công nghiệp năm 2015 tăng 15,4% so với năm 2014.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt mức tăng cao nhất so với cùng kỳ của các năm gần đây cụ thể là: Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm so với cùng kỳ các năm 2012, 2013, 2014 tương ứng là -2,6%, +6,72% và + 6,52%. Nguyên nhân chính sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ là do một số doanh nghiệp có qui mô lớn, mới đi vào hoạt động nên đã đóng góp quan trọng cho tốc độ tăng chung của toàn ngành.
Sau đây là tình tình cụ thể của các nhóm ngành kinh tế:
– Ngành công nghiệp khai khoáng: Chỉ số sản xuất giảm 9,6% so với tháng trước và giảm 47% so với tháng cùng kỳ. Năm 2015, chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp khai khoáng giảm 16,9% so với cùng kỳ 2014.
– Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Chỉ số sản xuất trong tháng tăng 1,72% so với tháng trước, tăng 16,9% so với tháng 12/2014 và năm 2015  tăng 17,75% so với năm 2014.
– Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Chỉ số sản xuất trong tháng tăng 0,86% so với tháng trước, tăng 16,95% so với cùng tháng năm trước và năm 2015 tăng 14,04% so với năm 2014.
– Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: Chỉ số sản xuất trong tháng tăng 4,78% so với tháng trước, tăng 16,4% so với cùng tháng năm trước và năm 2015 tăng 12,45% so với cùng kỳ.
Tóm lại, sản xuất công nghiệp năm 2015 đã có mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ, nhưng mức tăng trưởng cao này chưa thực sự ổn định, chủ yếu dựa vào năng lực mới tăng, các ngành công nghiệp truyền thống vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nên sản xuất chưa ổn định làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của toàn ngành.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan