Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày đăng: 19/05/2021 04:28
Lượt xem : 241

Ngày 14/5/2021, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) ban hành văn bản số 665/ATMT-BVMT về triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.

Chi tiết văn bản xem tại đây!

Thông tư 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan