Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021; Công tác phòng chống, điều trị dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh đại học

Ngày đăng: 12/05/2021 01:43
Lượt xem : 740

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ cho cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021; Công tác phòng chống, điều trị dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Sở Công Thương đề nghị: Truyền tải điện Tây Bắc; Công ty Điện lực Phú Thọ; Các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng phương án cấp điện phục vụ cho cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021; Công tác phòng chống, điều trị dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Yêu cầu phương án cấp điện phải đảm bảo:

- Đối với lưới điện từ 110 kV trở lên đáp ứng tiêu chí N-1 (tiêu chí bảo đảm không sa thải phụ tải khi hệ thống điện bị sự cố, hoặc hệ thống phải vận hành ngoài giới hạn kỹ thuật cho phép).

- Không để xảy ra sự cố lưới điện gây mất điện trên diện rộng và quá tải cục bộ các trạm biến áp gây mất điện cho các địa điểm tiếp xúc cử tri, các điểm bầu cử, Hội đồng thi, các địa điểm cách ly điều trị dịch Covid-19.

- Không thực hiện công tác ngừng cấp điện để sửa chữa trên lưới điện cao, trung, hạ thế trên toàn tỉnh trong thời gian tổ chức bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021; Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 (Trừ các trường hợp đặc biệt để ngừng cấp điện xử lý sự cố hoặc đe dọa đến an toàn hệ thống điện).

2. Công ty Điện lực Phú Thọ; Các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện

- Căn cứ Danh sách các địa điểm bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021, Các địa điểm cách ly, điều trị dịch Covid-19; Các hội đồng thi tuyển sinh chủ động liên hệ với chính quyền các địa phương để phối hợp xây dựng phương án cấp điện ổn định.

- Tiến hành kiểm tra các tuyến đường dây, các trạm biến áp, xây dựng phương án cấp điện cho các địa điểm bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các hội đồng thi, được cấp điện bằng 2 nguồn từ lưới điện hoặc có phương án dự phòng bằng máy phát điện, đề phòng khi xảy ra sự cố, tăng cường ứng trực, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ tại các trạm biến áp để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các điểm thi khi xảy ra sự cố.

3. Sở Y tế: Thông báo tới Sở Công thương danh sách các địa điểm cách ly, điều trị Covid-19 để đảm bảo việc cung ứng điện an toàn ổn định

4. Đề nghị UBND các huyện thành, thị:

- Phối hợp cung cấp Danh sách các địa điểm bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021, Các địa điểm cách ly, điều trị dịch Covid-19; Các hội đồng thi tuyển sinh năm 2021 cho điện lực các huyện, thành, thị, các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn để lập phương án cấp điện.

- Giám sát, theo dõi việc cấp điện của điện lực các huyện, thành, thị đảm bảo việc cung cấp điện ổn định phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.  Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong các đơn vị quản lý, vận hành kinh doanh điện, ảnh hướng đến việc vận hành hệ thống lưới điện và cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, đề nghị: Truyền tải điện Tây Bắc; Công ty điện lực Phú Thọ và các đơn vị kinh doanh điện chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đề nghị các đơn vị gửi kế hoạch và phương án đảm bảo cung cấp điện về Sở Công thương trước ngày 16/5/2021.

Chi tiết văn bản "Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021; Công tác phòng chống, điều trị dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh đại học" xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan