Kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021

Ngày đăng: 20/04/2021 10:57
Lượt xem : 382

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người, tài sản của Nhà nước, nhân dân và các doanh nghiệp; Bảo vệ tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh ngành Công thương trong năm 2021, ngày 19/4/2021, Sở Công thương ban hàn Kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan