THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP BÃI BA 2, HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ

Ngày đăng: 02/04/2021 09:42
Lượt xem : 43

Ngày 1/4/2021, UBND huyện Thanh Ba có Tờ trình số 462/TTr-UBND về việc đề nghị xem xét, đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng CCN; Thẩm định hồ sơ thành lập CCN Bãi Ba 2, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Sở Công Thương Phú Thọ thông tin về tình hình đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Bãi Ba 2, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, như sau:

I. Thông tin về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Bãi Ba 2.

a. Tên gọi: Cụm công nghiệp Bãi Ba 2, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

b.Quy mô diện tích: 75ha.

c. Địa chỉ dự án: Xã Sơn Cương và xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

d. Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư thực hiện dự kiến của dự án: 450.507.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ, năm trăm linh bảy triệu đồng chẵn).

e. Tiến độ đầu tư: Dự kiến xây dựng trong vòng 03 năm, từ năm 2021 đến hết năm 2023.

II. Thông tin về nhà đầu tư đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Ba, đến hết ngày 31/3/2021 có 02 nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng CCN, cụ thể như sau:

1. Nhà đầu tư thứ 1.

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập.

- Địa chỉ: Khu Hành Chính, thị Trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: (0210) 3854 888.                Fax: (0210) 3781 999.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Thỏa - Chức vụ: Giám đốc.

- Giấy phép ĐKKD số 2600 251 062 cấp lần đầu ngày 14/8/2001 và thay đổi lần thứ 15 ngày 08/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

- Ngành nghề kinh doanh chính: 

Thi công xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng…

2. Nhà đầu tư thứ 2.

- Tên đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Thành Công

- Địa chỉ: Khu 22, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0978 495 195.      Email: thanhconginvest@gmail.com

- Giấy phép ĐKKD số 2600 280 063 cấp lần đầu ngày 25/2/2005 và thay đổi lần thứ 08 ngày 01/02/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tinh Phú Thọ.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thành Công - Chức vụ: Giám đốc

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng xây dựng, vận tải hàng hóa, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, Kinh doanh bất động sản …

Sở Công Thương (Thường trực Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư) dự kiến sẽ tổng hợp hồ sơ báo cáo Hội đồng trong vòng 10 ngày để xem xét báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Đề Nghị UBND huyện Thanh Ba khẩn trương tiếp nhận hồ sơ đăng ký (nếu có) của nhà đầu tư quan tâm đồng thời phối hợp hoàn thiện hồ sơ báo cáo Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tỉnh đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan