Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

Ngày đăng: 01/04/2021 01:20
Lượt xem : 36

Nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 20/4 hàng năm chính thức được chọn là “Ngày Thương hiệu Việt Nam”.

Ngày 31/3/2021, Sở Công thương ban hành Kế hoạch số 348/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Mục đích nhằm tuyên truyền, quảng bá chương trình thương hiệu quốc gia, giới thiệu doanh nghiệp của tỉnh có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan