Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng: 31/03/2021 02:19
Lượt xem : 24

Thực hiện Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 30/3/2021 Sở Công thương Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 345/KH-SCT về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Chi tiết Kế hoạch số 345/KH-SCT xem tại đây!

Chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan