Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tham dự Kỳ họp thứ Mười một - Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng: 25/03/2021 02:56
Lượt xem : 369

Sáng 24/3/2021, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Mười một. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp dự kiến bế mạc vào ngày 8/4/2021. Tại kỳ họp này Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác tổng kết nhiệm kỳ và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước và một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham dự Kỳ họp thứ Mười một - Quốc hội khóa XIV


Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn tham dự kỳ họp.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Mười một vào thời điểm cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 5 năm qua, Quốc hội đã nỗ lực, đoàn kết cùng Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp này là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác. Từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới.
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành các hoạt động: Một là, dành thời gian để thảo luận, đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của: Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hai là, xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử.
Ba là, xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghe các báo cáo về: tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Mười một; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV; kết quả hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia từ khi thành lập đến tháng 3/2021. Nghiên cứu, xem xét một số báo cáo khác của Chính phủ, trong đó có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười một, Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với một số sở, ngành để nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2021; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ… Đồng thời, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã phân công nhiệm vụ đối với từng đại biểu tại Kỳ họp.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, các vị ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng tham gia vào các nội dung của kỳ họp với tâm thế tốt nhất góp phần vào thành công của kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

 

Khổng Thủy_Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan