Hoạt động thương mại và tình hình giá cả tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng: 13/12/2017 09:58
Lượt xem : 180

Tình hình lưu chuyển hàng hoá- dịch vụ
Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu DVTDXH trên địa bàn trong tháng đạt 2.132,8 tỷ đồng, tăng 1,18% so tháng trước. Lũy kế 9 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DVTDXH ước đạt 18.199,7 tỷ đồng, tăng 10,22% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 72,94% kế hoạch năm.
Trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DVTDXD tháng 9 năm 2017 có 1.865,8 tỷ đồng là hàng hóa (chiếm tỷ trọng 87,48%).
Tình hình giá cả thị trường
Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 9 năm 2017 tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 5,28% so với năm gốc (2014).
Xu hướng giá tháng tới: Giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng nhẹ. Giá vàng và giá Đô la Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan