Hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử, làm thủ tục, hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 02/03/2021 08:46
Lượt xem : 142

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Hải phát biểu kết luận hội nghị

Ngày 1/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử và các thủ tục, hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có người được giới thiệu ứng cử. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, thống nhất để làm rõ thêm các nội dung: Thành phần dự, người chủ trì, các bước tiến hành hội nghị liên quan đến việc giới thiệu đại biểu ứng cử…

Theo đó, quy trình giới thiệu, thủ tục, hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện theo 3 bước là: Họp Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; tiến hành hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Căn cứ vào kết quả của hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người được lựa chọn, giới thiệu ứng cử làm hồ sơ theo quy định. 

Việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ 24/2 đến hết ngày 11/3/2021. Người được dự kiến giới thiệu ứng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm của các cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến của cử tri; trong trường hợp không đạt thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Hải nhấn mạnh: Các nội dung được triển khai tại hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai các hội nghị liên quan đến việc giới thiệu đại biểu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo đúng các quy định của luật pháp.

Trên cơ sở đó, đề nghị: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh nghiên cứu kỹ các quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng như các văn bản, kế hoạch, nghị quyết mà Ban tổ chức hội nghị đã cung cấp để lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo đúng tiêu chuẩn; đồng thời triển khai các hội nghị và hướng dẫn các ứng cử viên hoàn thiện, nộp hồ sơ ứng cử đúng thời gian quy định. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên hệ về Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ để được hướng dẫn giải đáp kịp thời.

Lệ Oanh (Baophutho.vn)

Admin

Gửi mail

Tin liên quan