Hoạt động thương mại – dịch vụ tháng 8-2017

Ngày đăng: 13/12/2017 09:57
Lượt xem : 170

Tình hình lưu chuyển hàng hóa – dịch vụ
Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu DVTDXH trên địa bàn trong tháng đạt 2.065,1 tỷ đồng, tăng 0,16% so tháng trước. Lũy kế 08 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DVTDXH ước đạt 16.024,2 tỷ đồng, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 64,23% kế hoạch năm.
Trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DVTDXD tháng 8 năm 2017 có 1.800,3 tỷ đồng là hàng hóa (chiếm tỷ trọng 87,18%).
Tình hình giá cả thị trường
Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh cho cả 2 khu vực tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 4,99% so với năm gốc (2014).
Xu hướng giá tháng tới: Giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng nhẹ. Giá vàng và giá Đô la Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan