Ngành Công thương Phú Thọ thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Ngày đăng: 14/02/2021 08:42
Lượt xem : 35

Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những tác động ngày càng sâu rộng của quá trình Hội nhập kinh tế thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình phát triển KTXH. Bên cạnh đó là sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, những căng thẳng về địa chính trị và xung đột lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo trên thế giới có xu hướng gia tăng, đại dịch Coid-19 diễn biến phức tạp bùng phát từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc  kiểm soát dịch bệnh và triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm duy trì phát triển kinh tế, Sở Công Thương Phú Thọ đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị các tổ chức đoàn thể, các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những tác động ngày càng sâu rộng của quá trình Hội nhập kinh tế thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình phát triển KTXH. Bên cạnh đó là sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, những căng thẳng về địa chính trị và xung đột lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo trên thế giới có xu hướng gia tăng, đại dịch Coid-19 diễn biến phức tạp bùng phát từ đầu năm 2020. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và sự phối kết hợp đồng bộ của các sở ngành, các địa phương, hiệp hội các doanh nghiệp… Cùng nhiều biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đặc biệt là sự cộng đồng trách nhiệm, tích cực năng động sáng tạo khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp trong việc tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh đã đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất Công nghiệp - Thương mại trong năm 2020 đã đạt và vượt kế hoạch được giao. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước đạt 14.911 tỷ đồng, tăng 15,95% so với cùng kỳ, đạt 103,9% so với kế hoạch. Tổng mức hàng hóa tiêu dùng xã hội ước đạt 36.000 tỷ đồng; tăng 110,7% so cùng kỳ 2019, đạt kế hoạch năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4.200 triệu USD; tăng 203,7% so cùng kỳ, đạt 190,91% so kế hoạch năm 2020 Kim ngạch nhập khẩu dự ước đạt 4.000 triệu USD; tăng 221,4% so cùng kỳ, đạt 197,5% so kế hoạch năm 2020.Sản xuất công nghiệp từng bước thu hút được một số dự án đầu tư quy mô lớn, sản phẩm công nghiệp được đa dạng hóa, nâng cao chất lượng. Hoạt động khuyến công được chú trọng. Hạ tầng năng lượng được quan tâm đầu tư khá đồng bộ theo quy hoạch đã cải thiện đáng kể khả năng cung cấp điện an toàn, chủ động đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Hạ tầng thương mại được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, chương trình phát triển thương mại điện tử được khẳng định. Thương mại nội địa không ngừng phát triển, mạng lưới phân phối ngày càng được mở rộng, nhiều mô hình phân phối văn minh, hiện đại được triển khai phục vụ người tiêu dùng. Giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao qua các năm. Hoạt động thương mại đa dạng về ngành nghề lĩnh vực, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường.

Phát huy những kết quả đã đạt trong năm 2020, trong thời gian tới ngành Công Thương Phú Thọ sẽ tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với Bộ Công Thương có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận với những thị trường mới, đặc biệt là những thị trường có nguyên vật liệu thay thế những thị trường cũ, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thúc đẩy chương trình thương mại điện tử, nâng cao thương hiệu giúp doanh nghiệp tìm kiếm thì trường mới trong nước và trên thế giới. Với quyết tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu đã được giao năm 2021 ước giá trị tăng thêm ngành công nghiệp là 16.089 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và DVTDXH 37.254 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu ước đạt 4.500 triệu USD và giá trị nhập khẩu ước đạt 4.200 triệu USD. Để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và thương mại trong thời gian tới, Ngành Công thương đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Trước mắt, tập trung rà soát, dự báo và đề ra phương án cho phát triển Công nghiệp- Thương mại; Phương án phát triển điện lực; Phương án phát triển các Khu-CCN và các định hướng phát triển của ngành.Chú trọng phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.Tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; thân thiện với môi trường. Khuyến khích đầu tư phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt cần khuyến khích đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, một mặt để cung cấp cho các cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị hiện có. Lựa chọn công nghệ cần đổi mới, xây dựng và chủ động tiếp cận tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.Xây dựng hệ thống chính sách ưu đãi, thông thoáng gắn với công tác tuyên truyền, xúc tiến đầu tư để đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp trong và nước ngoài tham gia đầu tư vào phát triển Công nghiệp - Thương mại phù hợp các cơ chế chính sách của Trung ương ban hành, kết hợp với cơ chế, chính sách của tỉnh để tạo ra các cơ chế, chính sách riêng có sức hấp dẫn các nhà đầu tư đến với tỉnh. Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án khuyến công có hiệu quả tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại để góp phần thúc đẩy sức tiêu thụ và sức mua trên thị trường. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đê án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh công tác Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng thị trường xuất khẩu, nhập khẩu. Tập trung phát triển thương mại nội địa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua môi trường thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ số, tận dụng cơ hội đẩy mạnh thương mại điện tử thúc đẩy phát triển mạnh thị trường trong nước và xuất khẩu.Hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin và cách phòng tránh, xử lý các tranh chấp thương mại, nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu hướng tới các thị trường truyền thống và mở rộng sang các thị trường mớim, tiềm năng. Nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp, bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh. Nâng cao chất lượng, dịch vụ hành chính công, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh; rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành gây mất thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân; công khai minh bạch, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước. 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong tình hình mới nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành năm 2021, góp phần thực thiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh

Phó Giám đốc Sở Công thương

Admin

Gửi mail

Tin liên quan