Tăng cường thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 05/02/2021 10:57
Lượt xem : 45

Để hoạt động Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh nói chung và Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ (giaothuong.net.vn) đạt kết quả theo Kế hoạch đề ra; Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu dùng. Ngày 02/02/2021, Sở Công thương ban hành văn bản số 151/SCT-QLTM về Tăng cường thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết văn bản xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan