CƠ CHẾ THUẾ TỐI HUỆ QUỐC (MFN) CỦA VƯƠNG QUỐC ANH HẬU BREXIT

Ngày đăng: 15/01/2021 08:14
Lượt xem : 56

Tháng 5/2020, Vương quốc Anh đã ban hành biểu thuế riêng hậu Brexit với tên gọi Chính sách thuế toàn cầu của Vương quốc Anh (UK Global Tariff - UKGT). Đây là chế độ thuế tối huệ quốc (Most Favoured Nation - MFN) mới của Vương quốc Anh có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Chế độ này sẽ thay thế biểu thuế quan ngoại khối chung của Liên minh Châu Âu hiện đang được áp dụng với hàng hóa nhập khẩu vào Vương quốc Anh.

Toàn văn thông báo của Sở Công thương Phú Thọ xem tại đây.

Thông tin chi tiết của Cục xuất nhập khẩu xem tại đây.

Thông tin về cơ chế thuế tối huệ quốc của Vương quốc Anh hậu Brexit xem tại đây.  

  

Admin

Gửi mail

Tin liên quan