Nghị quyết quy định hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển

Ngày đăng: 30/12/2020 09:25
Lượt xem : 345

Ngày 9/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND quy định hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, có trụ sở chính, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Không áp dụng đối với dự án đổi mới công nghệ của doanh nghiệp khi dự án đó đã được hỗ trợ đề tài, dự án khoa học và công nghệ hoặc các chính sách khác từ nguồn ngân sách nhà nước. Không áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các doanh nghiệp được xét hỗ trợ kinh phí dự án đổi mới công nghệ phải thuộc lĩnh vực và đáp ứng các điều kiện: Là doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất công nghiệp trong các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống, gỗ; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới; công nghiệp cơ khí chế tạo máy, công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp hóa dược và công nghệ sinh học; công nghiệp sản xuất nhiên liệu tái tạo; công nghiệp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

Hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ hạch toán, kế toán theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và chính sách đối với người lao động.

Chỉ xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ khi dự án đã triển khai thực hiện, doanh nghiệp lựa chọn công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch; cấp kinh phí hỗ trợ khi dự án đã được nghiệm thu, vận hành sản xuất tạo ra sản phẩm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và không gây ô nhiễm môi trường.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

 

Admin

Gửi mail

Tin liên quan