Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 24/12/2020 10:23
Lượt xem : 342

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số  28/2020/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chi tiết Quyết định xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan