Kế hoạch thực hiện Nghị đinh số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 17/12/2020 09:42
Lượt xem : 322

Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan