Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Ngày đăng: 10/12/2020 08:09
Lượt xem : 376

(Trích phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh Khoá XVIII của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh)
––––––––––––
- Thưa các vị đại biểu khách quý!

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ Mười một với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, với tinh thần đổi mới, dân chủ và trí tuệ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách năm 2020; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đồng thời, xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng; thông qua các Nghị quyết về nhân sự của Hội đồng nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 30 Nghị quyết với sự đồng thuận cao tại kỳ họp lần này đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên dự báo, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành các chương trình, kế hoạch, khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã thông qua. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân bám sát, nắm chắc tình hình; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Trong đó, tôi đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Quán triệt sâu sắc, tạo sự đồng thuận thống nhất, đồng bộ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hai là: Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế. Trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực. Mỗi cấp, mỗi ngành phải có chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại, bền vững, nền tảng là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi liên kết, ít tác động ảnh hưởng tới môi trường; nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển công nghiệp có trọng điểm, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, các ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi. Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục thiên tai, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nâng cao các tiêu chí đã đạt được để tiến tới đạt tiêu chí xã, khu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới gắn với đô thị hóa.

Ba là: Chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư vào phát triển công nghiệp, các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế. Xây dựng và bổ sung các cơ chế, chính sách, rút gọn thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích đầu tư vào tỉnh. Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, trọng tâm là xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, du lịch, các dự án, công trình quan trọng có tính kết nối, liên thông. Phối hợp với các Bộ, ngành sớm trình Chính phủ phê duyệt các khu công nghiệp Hạ Hòa, Tam Nông để khởi công xây dựng. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào tỉnh; năm 2021 là năm giải phóng mặt bằng đối với tất cả các cấp, các ngành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; trong đó tập trung vào các dự án lớn và địa bàn trọng điểm tại thành phố Việt Trì và các khu, cụm công nghiệp... Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng và phát triển thành phố Việt Trì, bao gồm cả Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, trở thành thành phố lễ hội về với cuội nguồn dân tộc Việt Nam theo hướng đồng bộ, bền vững, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu văn hóa tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân...

Bốn là: Tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm nguồn thu ngân sách bền vững, sử dụng ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá sai quy định. Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Các huyện, thành, thị rà soát, đánh giá lại các khoản thu và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản để có phương án cụ thể, xử lý dứt điểm trong năm 2021. Thực hiện tốt công tác quản lý giá cả, thị trường; quyết liệt phòng chống chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng cấm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, công khai các vi phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Năm là:  Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Có chính sách để phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trọng tâm là chính sách giảm nghèo, khuyến khích đồng bào dân tộc vươn lên làm giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo; qua đó, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; thực hiện đồng bộ các giải pháp về chương trình phổ thông và sách giáo khoa mới. Tập trung nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Rà soát tổng thể các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh để tiếp tục có phương án sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo đúng định hướng của tỉnh để phát triển bền vững, hiệu quả. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở cả ba tuyến; ngành y tế chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 để có các phương án ứng phó kịp thời. Tiếp tục triển khai tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

Sáu là: Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tạo môi trường ổn định phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh an toàn thông tin; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng, trong tháng cuối năm, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thành công. Sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; khắc phục khuyết điểm, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phổ biến kết quả kỳ họp, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp; đồng thời tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết.

Chuẩn bị bước sang năm mới, năm Tân Sửu 2021, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Theo Baophutho.vn

(*) Đầu đề do Báo Phú Thọ đặt

Admin

Gửi mail

Tin liên quan