Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất

Ngày đăng: 10/11/2020 01:47
Lượt xem : 450

Ngày 09/11/2020, Sở Công thương tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc Sở Công thương; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; cùng đại diện hơn 60 doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và hoạt động hóa chất trên địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị nhằm đánh giá lại công tác hoạt động liên quan đến vật liệu công nghiệp và hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh sau khi UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sau 2 năm triển khai, Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền, thanh kiểm tra các đơn vị có hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và hoạt động hóa chất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về nội dung như:Tăng cường công tác quản lý an toàn trong sử dụng VLNCN; công tác phòng ngừa sự cố hóa chất; công tác phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cũng như giữa các doanh nghiệp với nhau…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc Sở Công thương đã ghi nhận những đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời đồng chí cũng đề nghị, để hoạt động sử dụng VLNCN và hoạt động hóa chất trong thời gian tới được thực hiện tốt thì cần nâng cao công tác tuyên truyền về VLNCN, về hóa chất; các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa trong công tác phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chât, cần xây dựng các phương án cụ thể; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và hoạt động hóa chất./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan