Phối hợp thông tin thông báo mới về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và quản lý xuất nhập khẩu hành hóa tỉnh Vân Nam - Trung Quốc

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00
Lượt xem : 431

Ngày 13/11/2020, Sở Công thương Phú Thọ ban hành văn bản Phối hợp thông tin thông báo mới về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và quản lý xuất nhập khẩu hành hóa tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

Chi tiết xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan