Phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày đăng: 11/11/2020 03:38
Lượt xem : 290

Ngày 13/10/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Mục tiêu của Kế hoạch là cập nhật, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Phú Thọ;Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh, tiến tới nền kinh tế các bon thấp phát triển bền vững; phòng, tránh và giảm thiểu những hiểm họa do biến đổi khí hậu đem lại, bảo vệ cuộc sống của người dân;Thực hiện Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu, tích cực thực hiện cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất và Giảm lượng phát thải khí nhà kính hướng đến việc triển khai thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính sau năm 2020.

Giai đoạn 2021-2030, định hướng ưu tiên trong ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về BĐKH và ứng phó với những tác động của BĐKH; Xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho tỉnh; Tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đánh giá được các nguy cơ thiên tai…

Có 5 giải pháp thực hiện trong ứng phó biến đổi khí hậu, gồm: Giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức quản lý; Giải pháp khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Giải pháp về đào tạo, thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức; Giải pháp về tài chính và Giải pháp về kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Theo Quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách quản lý, điều hành thực hiện Kế hoạch hành động, trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

Chi tiết Quyết định xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan