Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh.

Ngày đăng: 12/10/2020 10:39
Lượt xem : 40

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công chưa được cấp phép, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, nhãn hiệu hàng hoá không có, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra ngộ độc, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nhân dân. Thời gian tới, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt Luật phòng chống tác tại của rượu, bia được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2019, đồng thời tiếp tục triển khai Nghị định 105/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 01/10/2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 4380/UBND-KTN về Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị nghiêm túc thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1188/UBND-KTN ngày 30/3/2018 về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn mình quản lý.

2. Sở Công Thương:

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các huyện thành thị thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong lĩnh vực quản lý kinh doanh rượu, bia; hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

- Tổng hợp số liệu thống kê về rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn theo phân cấp. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo quản lý các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, các cơ sở bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), Cục quản lý thị trường Phú Thọ, Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh rượu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm việc kinh doanh rượu phải có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu phải bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

3. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác giáo dục, truyền thông Luật phòng chống tác tại của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trên địa bàn thực hiện theo quy trình công nghệ sản xuất rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Phú Thọ:

Chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu đặc biệt là rượu sản xuất thủ công trên địa bàn.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi cho học sinh, sinh viên về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

7. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh (Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh):

Tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về sử dụng rượu phù hợp với quy định của pháp luật để nhân dân hiểu rõ tác hại của việc uống nhiều rượu, uống rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tình trạng lạm dụng rượu, bia gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người dân, an ninh trật tự xã hội và an toàn giao thông,… Đặc biệt, cần nhấn mạnh việc hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu yêu cầu phải được cấp giấy phép theo quy định của Nhà nước.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với truyền thông của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn thực phẩm và đúng quy định hiện hành; tăng cường công tác giáo dục, truyền thông Luật phòng chống tác tại của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn…

Chi tiết văn bản xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan