52 DỊCH VỤ CÔNG CỦA TỈNH ĐƯỢC TÍCH HỢP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Ngày đăng: 02/10/2020 08:57
Lượt xem : 40

Để đạt được mục tiêu trong năm 2020 kết nối ít nhất 30% dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 18/9 Sở TT&TT đã có buổi làm việc với Công ty Công nghệ thông tin VNPT (thuộc VNPT) và VNPT Phú Thọ để tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ đưa các dịch vụ công của tỉnh kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau buổi làm việc, tính đến ngày 24/9 đã có thêm 52 dịch vụ công của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Như vậy tỉnh Phú Thọ đã có 58/74 dịch vụ công được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

43/51 dịch vụ công thuộc danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử theo Văn bản số 4187/UBND-NCKS của Chủ tịch UBND tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Danh mục dịch vụ công của tỉnh kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nguồn: https://www.facebook.com/huongdandvc.phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan