Sở Công thương tỉnh Phú Thọ Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện OPEN BACK tại tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 08/09/2020 10:48
Lượt xem : 56

Quyết định số 178/QĐ-SCT ngày 08/9/2020 của Giám đốc Sở Công thương Phú Thọ về việc thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện OPEN BACK tại tỉnh Phú Thọ. Chi tiết xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan