Hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày đăng: 07/09/2020 03:53
Lượt xem : 42

PhuthoPortal - Đến ngày 12/8, toàn bộ 18/18 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt chất lượng cao, đưa Phú Thọ là một trong những địa phương hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Ninh

Quyết liệt, sát sao trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội

Sau thành công của 693 đại hội cấp cơ sở, BTV Tỉnh ủy tiếp tục có nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo nâng cao chất lượng đại hội cấp trên cơ sở. BTV Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo đại hội điểm cấp trên cơ sở đồng thời lựa chọn Đảng bộ huyện Cẩm Khê tổ chức Đại hội điểm tổ chức trong 2 ngày 23 - 24/6/2020. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 20 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau Đại hội điểm, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội để làm cơ sở thống nhất triển khai, tổ chức đại hội đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại. Đồng thời, ban hành Kết luận của BTV Tỉnh ủy về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến ngày 12/8/2020, 18/18 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức thành công đại hội với chung một không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu huyện Lâm Thao  khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để đạt được kết quả trên, BTV Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở. Đồng thời thành lập 3 đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại 6 Đảng bộ cấp huyện.

Cấp ủy cấp trên cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện ở cấp mình theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Việc quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã đảm bảo sự thống nhất cao trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên và sự quan tâm theo dõi của nhân dân; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.

Để bảo đảm thống nhất việc xây dựng hệ thống văn kiện tại đại hội, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh tập trung cao độ, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện trình đại hội. Việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở được BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đồng thời đã huy động sự đóng góp ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, ý kiến tham gia của nhân dân.

Bởi vậy, báo cáo chính trị của Đảng bộ cấp trên cơ sở nội dung cơ bản đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đồng thời chỉ ra được những khuyết điểm, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát với thực tế, có tính khả thi cao. Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đề cao được tinh thần tự phê bình và phê bình; nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Công tác nhân sự được thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy chế

Tính đến nay, 100% các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đều bầu được BCH, BTV, Bí thư theo cơ cấu đúng như dự kiến và đảm bảo chất lượng, được sự tín nhiệm, nhất trí cao của đại hội.

Kết quả trên cho thấy công tác nhân sự được BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện kịp thời, dân chủ, đảm bảo chặt chẽ, có sự thống nhất cao và thực hiện đầy đủ 5 bước theo quy định. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự đã coi trọng việc đánh giá, nhận xét cán bộ là cấp ủy đương nhiệm và dự nguồn cấp ủy trong quy hoạch làm cơ sở cho công tác chuẩn bị nhân sự. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới được bàn bạc dân chủ, thực hiện đầy đủ các bước đúng theo quy trình hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, tỷ lệ đổi mới, tuổi trẻ, tỷ lệ nữ theo đúng hướng dẫn.

Các Đảng bộ cấp trên cơ sở đều đảm bảo việc đổi mới từ 1/3 số cấp ủy viên trở lên so với đầu nhiệm kỳ; thực hiện nghiêm túc việc giảm tỷ lệ 5% số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, số lượng được bầu theo quy định là 620 đồng chí; số lượng trong danh sách bầu cử là 672 đồng chí, tỷ lệ số dư đạt 10,9%. Số cấp ủy đã bầu tại Đại hội là 606 đồng chí; số cấp ủy chủ động bầu thiếu là 14 đồng chí (trong đó BTV Tỉnh ủy chỉ định tại Đại hội là 11 đồng chí, chỉ định sau đại hội là 3 đồng chí). Tỷ lệ nữ đạt 19,63%, tăng 3,23% so với khó trước; tuổi trẻ đạt 16,83%, tăng 7,63% so với khóa trước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2020 - 2025

Do chuẩn bị kỹ nên cơ cấu nhân sự cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu độ tuổi hợp lý, chất lượng được nâng lên về cả trình độ văn hóa và trình độ lý luận chính trị. 100% số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, trong đó cấp ủy viên có trình độ trên đại học là 313 đồng chí đạt tỷ lệ 51,65%, tăng 25,55% so với khóa trước. Số cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân là 528 đồng chí, đạt tỷ lệ 87,12%, tăng 0,22%.

Thực hiện bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất BCH có 201 đồng chí Ủy viên BTV được bầu theo quy định, trong đó số Ủy viên BTV đã bầu tại hội nghị là 190 đồng chí, số Ủy viên BTV chủ động bầu thiếu là 11 đồng chí (trong đó BTV Tỉnh ủy chỉ định 10 đồng chí, chưa chỉ định 1 đồng chí). Kết quả bầu Bí thư có 17 đồng chí được bầu theo quy định; 1 đồng chí chỉ định.

Bên cạnh đó, 18 Đảng bộ đều bầu đủ số lượng đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với tiêu chuẩn, cơ cấu đảm bảo theo quyết định phân bổ của Tỉnh ủy.

Thành công của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở của Phú Thọ là do có sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của BTV Tỉnh ủy trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; kết quả của công tác chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng trong cả quá trình từ đại hội các chi bộ đến đại hội cấp cơ sở, nhất là trong điều kiện các địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.  Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, là tiền đề quan trọng để Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội đại biều Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hương Giang (Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Admin

Gửi mail

Tin liên quan