UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 25/08/2020 03:02
Lượt xem : 90

Để duy trì và đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại của tỉnh thời gian tới, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của tỉnh, tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025.

Mục đích: Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; Thúc đẩy và tăng cường mối liên kết trao đổi, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối hàng Việt tới thị trường nông thôn, miền núi; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu hàng hóa theo hướng tăng xuất khẩu những mặt hàng chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu thô.

Yêu cầu: Hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025 phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cùng thời kỳ, gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch; tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020-2025; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu theo kế hoạch đề ra.

Theo Kế hoạch, để thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại trong giai đoạn tới, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, như: Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá; Tăng cường tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm; Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại ra nước ngoài, gặp gỡ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực xúc tiến thương mại.

Hàng năm, tổ chức 5-10 khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; sản phẩm nông, lâm sản chế biến tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ; Tổ chức 8-10 hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh, trong đó duy trì việc tổ chức Hội chợ Hùng Vương trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hàng năm; tổ chức từ 2-3 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi và khu công nghiệp; Hỗ trợ xây dựng từ 2-3 điểm bán hàng Việt tại nông thôn, miền núi; Tổ chức từ 3 -5 tuần lễ hàng nông sản, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại các thành phố, khu đô thị trong nước; Tổ chức bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất; Biên tập và phát hành Cẩm nang xúc tiến thương mại với nhiều chủ đề giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh; Tổ chức 2-3 đoàn xúc tiến thương mại ra nước ngoài và tổ chức 1-2 đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh giao dịch; Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thiết kế, in bao bì sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu tập thể; Tổ chức 2-3 khóa đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu…

Cũng theo Kế hoạch, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Vụ thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả nội dung kế hoạch.Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch xúc tiến thương mại đã được UBND tỉnh ban hành.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan