Triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh phú thọ năm 2020

Ngày đăng: 17/08/2020 01:48
Lượt xem : 123

Kế hoạch số 24/KH-BTC ngày 12/8/2020 Về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ 2020. Xem tại đây.

Công văn số: 02/TL-BTC ngày 14/8/2020 Về Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020. Xem tại đây.

Công văn số: 153/CV-BTC ngày 14/8/2020 Về việc triển khai Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020. Xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan