Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Ngày đăng: 17/07/2020 09:17
Lượt xem : 290

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) đã có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; có tác động lớn đến hành vi, lời nói, ứng xử hằng ngày, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giải quyết công việc. Các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và từng cán bộ, đảng viên đã đổi mới phong cách, tác phong làm việc, gần dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, “nói đi đôi với làm”… - ông Mai Xuân Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng Kiểm sát dân sự, hôn nhân gia đình và Phòng Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động - Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có tác phong làm việc nhanh nhẹn, giải quyết công việc linh hoạt

Chi bộ Phòng Kiểm sát dân sự, hôn nhân gia đình và Phòng Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động (Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) là một trong những tập thể điển hình của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Học và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có tác phong làm việc nhanh nhẹn, giải quyết công việc linh hoạt, vận dụng tốt kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ vào hoạt động thực tiễn. Chi bộ luôn chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp với cơ quan điều tra góp phần triệt phá thành công nhiều vụ án tham nhũng, chuyên án lớn, không để xảy ra bức xúc, khiếu nại, tố cáo của người dân trong giải quyết án.

Bà Nguyễn Thị Long Hà - Bí thư Chi bộ cho biết: Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Chi bộ đã có tác động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Là cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, đảng viên Nguyễn Quốc Hương chia sẻ: Đối với tôi, học và làm theo Bác chính là làm đúng nhiệm vụ được phân công, trung thực, chăm chỉ và cống hiến; không cơ hội, không vụ lợi.

Anh Nguyễn Quốc Hương là một cán bộ giáo dục tâm huyết và tài năng

Được biết, anh Nguyễn Quốc Hương là một cán bộ giáo dục tâm huyết và tài năng. Anh luôn học hỏi, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tự tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến nhiều phần mềm công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và tổ chức các kỳ thi. Qua đó đảm bảo tính bảo mật, an toàn, chính xác, hiệu quả; giúp ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh quản lý lưu trữ được thông tin lâu dài, khai thác sử dụng, tìm kiếm thông tin trong hệ thống nhanh gọn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và chống bệnh thành tích trong giáo dục.

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được triển khai một cách hiệu quả, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Chi bộ Phòng Kiểm sát dân sự, hôn nhân gia đình và Phòng Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động hay đảng viên Nguyễn Quốc Hương chỉ là 2 trong số hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Khối. Giai đoạn 2017 - 2020, Đảng bộ Khối có 82 tập thể, 160 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp cơ sở; 2 tập thể, 3 cá nhân điển hình cấp Khối đăng ký với tỉnh để bồi dưỡng, nhân rộng.

Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, cùng với xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các Chi bộ, Đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05, đưa các chuyên đề học tập gắn với thực tiễn công tác. Đến nay, Đảng bộ Khối có 57/57 cơ sở Đảng và 272/272 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức học tập Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98,46%.

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các đồng chí cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó nêu rõ giải pháp, lộ trình sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm. Cuối năm lấy kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, các chi, đảng ủy cơ sở đã xác định khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 và cụ thể hóa các nội dung của khâu đột phá gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, theo chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị; đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Trong đó tập trung vào công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích trong giáo dục… Nhờ đó, những khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc được khắc phục, giải quyết kịp thời, đảm bảo tính công khai, minh bạch; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Thời gian tới, để tạo chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hằng năm chủ động lựa chọn nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hạn chế tình trạng cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật; từ đó xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh - Ông Mai Xuân Dũng cho biết thêm.

 

 

 

Theo:phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan