Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Ngày đăng: 14/07/2020 07:50
Lượt xem : 269

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/7/2020. Tham dự Đại hội có 185 đại biểu, trong đó có 26 đại biểu đương nhiên, 159 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc. Đến nay, tất cả các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đã cơ bản hoàn tất.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội điểm Đảng bộ Sở Xây dựng

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Để đảm bảo công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ, BTV Đảng ủy đã chọn 2 đơn vị để tiến hành đại hội điểm gồm Đảng bộ Sở Xây dựng và Chi bộ Cục Thống kê tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo mỗi Đảng bộ cơ sở chọn 1 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức đại hội trong toàn Khối. Đến ngày 6/6, 57/57 các chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xác định Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, là cơ sở để xây dựng báo cáo kiểm điểm, nghị quyết và chương trình hành động nên BTV Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng đề cương, thực hiện các bước theo quy trình, tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp theo quy định.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tích cực đổi mới sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh”, Báo cáo chính trị đã đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát với tình hình thực tế, có tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đảng bộ Khối đã xây dựng mục tiêu tổng quát, đề ra 6 mục tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ, giải pháp 2020 - 2025 sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới tại Hội nghị chủ chốt về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối

Cùng với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Khối đã thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh việc chuẩn bị tốt các văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa mới được BCH Đảng bộ Khối khóa VIII chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đúng quy trình 5 bước, đảm bảo yêu cầu về số lượng, độ tuổi, tỷ lệ cơ cấu và đã được BTV Tỉnh ủy thông qua. Nhiệm kỳ này, dự kiến số lượng tham gia BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là 25 đồng chí; tham gia BTV là 7 đồng chí; tỷ lệ cơ cấu nữ chiếm khoảng 30%.

Công tác chuẩn bị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, bảo đảm cấp ủy khóa mới tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị BCH, BTV đã nhất trí giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy bảo đảm chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối tham gia Hội thao chào mừng thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở,  tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIX

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện ý trí và nguyện vọng của cán bộ đảng viên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đang tập trung cao điểm triển khai các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho biết: Để tổ chức thành công đại hội, Đảng ủy Khối đã đề nghị các cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tích cực phối hợp tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau đại hội. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp. Từ đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

theo:phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan