Mời tham dự Hội nghị Kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2020

Ngày đăng: 10/07/2020 09:20
Lượt xem : 562

Mời tham dự Hội nghị Kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2020.

Xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan