Tăng cường thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày đăng: 09/07/2020 10:03
Lượt xem : 284

 Sáng nay (8/7), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Mười. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trích đăng bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự cố gắng, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thành công của cả nước nói chung và tỉnh ta trong việc khống chế, đẩy lùi đại dịch Covid-19 đã tạo niềm tin rất lớn trong nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc Việt Nam.

Từ tháng 5/2020, sản xuất, kinh doanh đã dần phục hồi, các chỉ tiêu tăng cao so với tháng trước. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt trên 33 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 57% dự toán HĐND tỉnh giao. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Giá trị xuất khẩu tăng cao. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo; công tác chỉnh trang đô thị được tăng cường. Hoạt động sản xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi và khắc phục được tình trạng giảm sâu; lĩnh vực dịch vụ - thương mại có nhiều khởi sắc sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Lĩnh vực nông nghiệp là điểm sáng trong nền kinh tế; các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản thực hiện có hiệu quả; làm tốt công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Toàn tỉnh công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và số trường học chuẩn quốc gia đạt 100% kế hoạch cả năm 2020. Các hoạt động văn hóa - xã hội được củng cố và phát triển; công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng kế hoạch. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đời sống nhân dân giữ vững và cải thiện.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Một là: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Hai là: HĐND tỉnh thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề về: (1) Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; (2) Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; (3) Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; (4) Thảo luận, quyết định đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao; (5) Quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh; (6) Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020 - 2021; (7) Danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; (8) Bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; (9) Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ nạn nhân của hành vi mua bán người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, HĐND tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính tranh luận, đối thoại và giải trình tại kỳ họp. Trên cơ sở các nội dung và chương trình đã thông qua tại phiên họp trù bị, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thích hợp cho hoạt động thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp tiếp tục được thực hiện linh hoạt, định hướng đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề trọng tâm mà HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua. Đồng thời sẽ truyền hình trực tiếp phiên chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình tại hội trường.

Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, lựa chọn các vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm để thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

 

 

Theo:phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan