Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Ngày đăng: 02/11/2017 08:22
Lượt xem : 2549

Ngày 14/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, việc bán rượu cho người dưới 18 tuổi.
Theo đó, việc bán rượu cho người dưới 18 tuổi được quy định là một hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, một loạt hành vi vi phạm khác về kinh doanh rượu cũng được đề cập đến, như: bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động; sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu; trưng bày, mua, bán lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem nhã đúng quy định, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng …
Ngoài ra, Nghị định còn quy định rõ các điều kiện bán lẻ rượu, như: phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định; có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh có định, địa chỉ rõ ràng; có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, phân phối rượu hoặc bán buôn rượu; rượu phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm; tuân thủ các điệu kiện về phòng cháy, chữa cháy.
Trường hợp sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Nghị định yêu cầu đối tượng phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc là hộ kinh doanh được thành lập theo quy định; Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017; thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012.

Phòng QLĐT&HTQT

Gửi mail

Tin liên quan